İçeriğe geç

İnsan Bilinci Nereden Nereye …

İnsan bilincinin başlangıcını yazının icadı ve kullanılması ile bir tutabiliriz.

İnsan imgeleminin binlerce yıllık birikimi Sümer ile kayıtlara geçmeye başlıyor.

Sümer çivi yazıları , Mısır hiyeroglifleri ile başlasa da gerçek tarihleme Fenike’lilerin ilk alfabeyi oluşturmasıyla başladığı görülüyor. Buradan Yunan medeniyetine geçen alfabe Homeros Hesiodos’ların ilk anlatılarını sayfalara geçirmeye başlıyor.

Sümer Gılgamış Destanı insan muhayillesinin , merak ve korku karşısında ilk mitolojik anlatılarını ve çok daha  önemli bir noktaya parmak basmasıyla “ yaradılış “ , nereden , nasıl geldim sorularının yanıtlarını aramaya başladığı yer olarak işaretleniyor. Burada insan bilincinin binlerce yıllık söylencelerinin ilk kez tabletlere işlenmesine şahit oluyoruz. DEV bir adım atılıyor , bir başlangıç.

Yazılı insan bilincinin tarihi ilk Sümer kayıtlarından başlayarak 5500 yıl gibi insanlık tarihi bakımından hayli kısa , kısa olduğu kadar da hızla gelişen bir süreci gösteriyor.

Sümer kayıtlarından Gılgamış Destanı ile başlayan ilk anlatılar bize bugünden bakarak şunu anlatıyor , insan kültür’e ihtiyaç hissediyor.Söylenceleri yazıya geçiriyor  kayıt tutmaya başlıyor bir anlamda.

Uzak doğu’da da bir takım bilgelik anlamında gelişmeler oluyor ancak “ Felsefe’den ziyade bilgelik , inanış diyebileceğimiz gelişmeler oluyor.

Bilincin “ Yunan “ felsefesi ile başladığını , başlangıç noktasının da Thales olarak alabineceği görülüyor. Mitos ile başlayan süreç bizleri logos , nous olarak devam ettiriyor.

Thales bilincin başlangıcını ; ilk arkhe “ su “ diyerek başlıyor.Mitos’tan logos’a geçme çabalarının yani doğa filozoflarının ilki.

İlk adımların ve 2500 yıllık geçmişine rağmen günümüzde hala üzerinde yükseliğimiz iki önemli düşünce adamından bahsetmek burada çok önemli ; Platon – Aristoteles…

Bugün Felsefe her şeyi tekrar anlamak için , her seferinde geriye dönüyor ve 2500 yıllık bilincin kayıtlarını yeniden yeniden üzerinde düşünerek ele alıyor , almak zorunda kalıyor.

Aristoleles tarafından adı konulan ve sistematiği oluşturulan “ Mantık Bilimi “ hala 2500 yıllık temelde kendini üretiyor.

Felsefenin / İnsan Bilincinin yazılı tarihini ana arterlerinden izlemek gibi bir yazı dizisi ile başlamak istiyorum.

Her hafta buluşmak üzere…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Twitter
YOUTUBE
Instagram